Antropos ( samenwerkende scholingspartners Academie AG, Scillz en Plegan opleidingen) heeft in samenwerking met experts uit verschillende zorgorganisaties drie basismodules ontwikkeld voor de introductie van Camino in zorgorganisaties:

Scholingsmodules
Drie samenhangende modules voor verschillende doelgroepen

1. Camino, we gaan samen op weg                                                                                                            startbijeenkomsten voor alle medewerkers

Tijd: 1 bijeenkomst van 3 ½ uur
Wat leer je in deze training?
Je maakt kennis met Camino. In de reisgids Camino staat de visie van antroposofische zorg en zijn belangrijke inhoudelijke en methodische kenmerken beschreven. Het woord Camino betekent ‘weg of pad’, we gaan samen op weg om Camino te leren kennen en toe te passen in de praktijk.

2. Camino leren kennen, voorleven en borgen                                                                                              module voor het middenkader

Tijd: 3 bijeenkomsten van 3 ½ uur
Doelstelling van deze module:
1. Deelnemers hebben kennis van de antroposofische visie op zorg met de vier kernwaarden
2. Deelnemers hebben kennis gemaakt met aspecten van de antroposofische mensvisie in relatie tot de essentie ‘Heel de mens ontdekken’ . Dit leidt tot aandacht voor ondersteuning op vier niveaus: lichamelijk, vitaal, sociaal-emotioneel en spiritueel niveau
3. Deelnemers hebben kennis van de methodische aspecten van Camino en oefenen deze te hanteren met hun teams
4. Deelnemers hebben handvatten om de Camino voor te leven, uit te dragen naar begeleiders en in te vlechten in processen met teams.

Deze groep medewerkers worden gezien als belangrijke ankers om visie en methode te borgen binnen de organisatie.
Als deze doelstellingen behaald zijn kan deze groep medewerkers cultuur dragend zijn in de organisatie voor de verdere ontwikkeling van Camino.

3. Camino, ontdek je eigen weg als begeleider                                                                                              module gericht op begeleiders

Tijd: 3 bijeenkomsten van 3 ½ uur

Wat leer je in deze training?
Je krijgt opdrachten en oefeningen aangereikt om je eigen weg als begeleider in de antroposofische zorg te gaan. Deze oefeningen worden ook tijdens de trainingsperiode in de praktijk uitgevoerd. Je past daarbij 5 stappen methodisch toe. Het doel is om goed aan te sluiten bij de behoeftes van je cliënten en ontwikkelingsgericht te werken. Daarbij gaat het om het ontdekken van de mogelijkheden van de mensen die je begeleidt. Ook is er aandacht in deze training voor de verzorging van een helende omgeving en een gezond ritme.
Doelstelling van deze module als geheel:
• Je hebt kennis van de toepassing van de vier essenties en vier kernwaarden van antroposofische zorg
• Je laat in je werkgedrag een onderzoekende waarnemende houding zien ten aanzien van de client en je betrekt biografie en sociaal netwerk hierbij. Je past hierbij de methodische stappen toe
• Je hebt aandacht voor ondersteuning op lichamelijk, vitaal, sociaal-emotioneel en spiritueel zingevend niveau van je cliënten en je
sluit daarbij aan op de behoeftes en mogelijkheden van de cliënten
• Je hebt aandacht voor natuur en ritmes, helende omgeving en gezonde leefstijl

 
Meer informatie over de trainingen van Camino zie de website van Antropos.nu

Camino

Met de download link hier onder kun je de Camino in PDF formaat downloaden. Dit betand is 10 Mb groot. Wil je liever de Camino als papieren versie ontvangen? Kies dan de button 'Bestel Camino'.

Download Camino (PDF)Bestel Camino