In de dagelijkse praktijk kom je verschillende situaties tegen. Veel zaken gaan onbewust en vanzelf, maar soms kom je iets tegen waar je over na moet denken of wat niet goed lukt. In de antroposofische zorgverlening kijken we dan naar de situatie vanuit de vier verschillende essenties. Ook als je de cliënt beter wilt leren kennen of wilt onderzoeken welke activiteit je samen kunt gaan doen, dan helpt het om naar de vier essenties te kijken.

camino 10 01

  • De hele mens ontdekken: Wie is het kind of de cliënt en wie ben ik zelf?
  • Ontmoeting en verbinding aangaan: Wat heeft de ander nodig en wat heb ik nodig om het contact met elkaar aan te gaan en een vertrouwensband op te bouwen?
  • Samen actief worden: Wat kunnen of moeten we samen doen en wat hebben we nodig om het samen te doen?
  • Naar het geheel kijken: Wat is er in de omgeving om ons heen dat kan helpen om de situatie op te lossen of beter te laten verlopen? Hoe kunnen we de helende omgeving en ook de spiritualiteit daarvoor inzetten?

Als we deze essenties samenbrengen met de vijf vragen die we gedurende ons dagelijks werk aan onszelf stellen:

  1. Wat neem ik waar? Met je zintuigen neem je waar zonder gelijk te oordelen
  2. Wat voel ik? Sta stil bij je gevoelens
  3. Wat weet ik? Kennis helpt bij het beoordelen van de situatie
  4. Wat doe ik? Wat je doet kan per situatie verschillen
  5. Wat doet het met mij? Reflecteer op jezelf en word bewust hoe je erin staat

In de vorige hoofdstukken zijn de vier essenties uitgelegd met voorbeelden en oefeningen. Alle stappen in de vier essenties zijn in het volgende samenvattende schema te zien.

camino 10 02

Camino

Met de download link hier onder kun je de Camino in PDF formaat downloaden. Dit betand is 10 Mb groot. Wil je liever de Camino als papieren versie ontvangen? Kies dan de button 'Bestel Camino'.

Download Camino (PDF)Bestel Camino