We vertellen over de visie waaruit we werken en we leggen uit waarom we dit belangrijk vinden. De visie geeft het kader aan voor de dagelijkse antroposofische begeleiding.

Wat is antroposofische zorg?

Wat is nu eigenlijk antroposofische zorg? Een veelgehoord antwoord is: “dat is lastig in woorden te omvatten, dat VOEL je als je in een antroposofische zorgorganisatie bent”. Veel mensen ervaren inderdaad iets speciaals als ze in zo’n organisatie komen. Dat heeft te maken met sfeer, met aandacht voor mensen en met materialen. Dit soort ervaringen en belevenissen zijn een belangrijk onderdeel van jouw reis, want je wordt door iets geraakt. Het mooie van ervaren, voelen en beleven is dat dit voor ieder mens verschillend kan zijn. Ieder mens is uniek en ieder mens ervaart dingen op zijn eigen manier.
Iemand met een beperking verwoordde zijn beleving van de antroposofische begeleiding op de volgende manier:

In de antroposofische zorginstelling ben ik in positieve zin veranderd. Wat voor mij het verschil maakt, is dat je samen aan het werk bent aan een product, je hebt het gevoel dat je iets bijdraagt. Ik doe de verzorging van de koeien en anderen gaan verder met de melk van de koe. Samen zijn we bezig met een eindproduct. Iedereen kent je en iedereen is betrokken. Het is persoonlijk en dat vind ik fijn. Ik voel me geen nummer. Ik word gezien in wie ik ben. Dat voel ik. Ze zien niet mijn beperking, maar ze zien mij als mens. Dat maakt het een unieke plek.

Deze persoon verwoordt in zijn ervaring dat alles met elkaar samenhangt. Dat is kenmerkend voor de manier van kijken in de antroposofische begeleiding. We nemen je mee in vier antroposofische essenties die met elkaar samenhangen en elkaar voortdurend versterken.

Vier antroposofische essenties

Wat je voelt, merkt, ziet en ervaart in de antroposofische begeleiding, is terug te leiden naar vier antroposofische essenties:

 1. De hele mens ontdekken
  In de antroposofische zorg werken betekent nieuwsgierig zijn naar de mensen om je heen en naar jezelf; wie ben jij als kind of mens en wie ben ik? Wat betekent het om beperkingen te hebben? Wat maakt een mens uniek? Wat heb jij nodig?
 2. Ontmoeting en verbinding aangaan
  Op die ontdekkingsreis hebben we elkaar nodig. Door het contact met cliënten/kinderen en collega’s ontdek je veel over de ander, maar ook over jezelf. Je wilt bij de cliënt of het kind aansluiten. Je vraagt je af welke hulpvraag deze persoon vandaag heeft. Je eerste stap daarbij is dat je verbinding en contact maakt met deze persoon.
 3. Samen actief worden
  Je leert elkaar kennen door samen dingen te doen: door samen te leren en te werken, door samen te eten, samen erop uit te gaan of door samen een verjaardag of feestdag te vieren. Je maakt daardoor onderdeel uit van de samenleving. Je horizon wordt groter.
 4. Naar het geheel kijken
  Naar het geheel kijken betekent ‘naar het hele plaatje kijken’. Je kijkt of de omgeving ondersteunend is voor de ontwikkeling van cliënten. Bijvoorbeeld door te kijken naar de inrichting van ruimtes en door te kijken naar de eet- en drinkgewoonten. Je zorgt voor jezelf en voor elkaar. Je kijkt waar je je energie en inspiratie vandaan haalt.

Als je nu nog een keer kijkt naar de ervaring van de cliënt op de vorige pagina; op welke manier zie je de vier essenties hierin terug? Herken je de antroposofische essenties in je dagelijkse werk? Welke essenties zijn voor jou al vanzelfsprekend? En naar welke essentie ben je het meest nieuwsgierig?

De vier antroposofische essenties staan eenvoudig weergegeven in de volgende figuur:

camino 02 01

Je ziet in de figuur dat de cirkels elkaar raken en ook apart staan. Er is verschil maar ook samenhang tussen de vier essenties. Ze staan niet los van elkaar. Je komt ze iedere keer weer tegen als je aan het werk bent. Het is belangrijk om ze alle vier steeds mee te nemen in jouw werk. Hoe je dat kan gaan doen, daarin gaan we je in de volgende hoofdstukken stap voor stap meenemen.

Belangrijk is het besef dat de vier essenties voor alle mensen gelden, dus ook voor jou. De begeleidingsreis betekent dan dus ook dat je jezelf aan het ontdekken bent, dat je de verbinding met jezelf aangaat, dat je jezelf innerlijk activeert en deelgenoot wordt, en dat je je als deel van een groter geheel ervaart en daarnaar handelt.

Camino

Met de download link hier onder kun je de Camino in PDF formaat downloaden. Dit betand is 10 Mb groot. Wil je liever de Camino als papieren versie ontvangen? Kies dan de button 'Bestel Camino'.

Download Camino (PDF)Bestel Camino